Kursy z obszaru technologii BIM

Building Information Modeling (BIM) to zestaw trzech szkoleń e-learningowych, dla wszystkich zainteresowanych metodyką BIM oraz jej wykorzystaniem w praktyce. Materiał dedykowany jest dla osób, które chcą poznać podstawy dotyczące BIM. Do kursów opracowany został słownik pojęć, który pozwala na zapoznanie się lub przypomnienie definicji, na każdym etapie kursów.
Czas trwania: Realizacja całej specjalizacji zajmuje 4 godziny
Język: Wszystkie kursy w ramach specjalizacji realizowane są w języku polskim
Patron specjalizacji: BIM Klaster

 

Lista kursów:

Wprowadzenie do metodyki BIM

Cel kursu: Kurs ten ma na celu zapoznanie uczestnika z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami metodyki BIM, również z przebiegiem rozwoju oraz historią BIM w Polsce i na świecie. Uczestnik kursu dowie się czym jest Open BIM i jakie są zalety tego podejścia, a także pozna istotę IFC. Kurs zamyka omówienie charakterystyki poziomów dojrzałości BIM i wskazanie kroków, które pomagają te poziomy osiągać.

Zagadnienia, które poznasz: BIM, historia BIM, główne pojęcia związane z BIM, dokumenty strategiczne BIM, Open BIM, format IFC, poziomy dojrzałości BIM

Język: Kurs w języku polskim

Czas trwania: Realizacja kursu zajmuje około 1 godzinę

Możliwości technologiczne i narzędzia BIM

Cel kursu: W drugim kursie dotyczącym BIM, uczestnik dowie się, jakie możliwości technologiczne (a przez to praktyczne) otwiera przed nim wykorzystanie metodyki BIM i z jakich narzędzi może on korzystać na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego.

Zagadnienia, które poznasz: modele 3D-7D, narzędzia klasy BIM

Język: Kurs w języku polskim

Czas trwania: Realizacja kursu zajmuje około 2 godziny

Jak wdrożyć BIM. Od czego zacząć?

Cel kursu: Celem kursu zamykającego całą specjalizację Building Information Modeling, jest zwrócenie uwagi uczestnika na obszar współpracy, również w ujęciu praktyczno-technicznym: otwartość ludzi i firm na zmiany, najczęstsze obawy i nadzieje związane z wdrożeniem metodyki BIM, kierunek i znaczenie zmiany podejścia do procesu inwestycyjnego jako całości. Uczestnik dowie się, dlaczego tak ważna jest koordynacja międzybranżowa, sprawne zarządzanie obiegiem informacji czy projekty pilotażowe. Będzie miał też możliwość prześledzenia podstawowych kroków wdrożenia BIM w organizacji.

Zagadnienia, które poznasz: współpraca w BIM, nowe role w budownictwie, koordynacja międzybranżowa, Common Data Environment, etapy wdrożenia BIM

Język: Kurs w języku polskim

Czas trwania: Realizacja kursu trwa około 1 godziny