Kursy z obszaru laboratoriów badawczych

Akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujące jako wsparcie produkcji

Cel kursu: Kurs ten ma na celu zapoznanie uczestnika z podstawowymi pojęciami związanymi z akredytacją i laboratoriami badawczymi i wzorcującymi. Uczestnik zdobędzie wiedzę, w jaki sposób wybrać dobre laboratorium oraz jak działają systemy zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Kurs skierowany jest do firm, które korzystają z usług laboratoriów badawczych i/lub wzorcujących w celu zapewnienia odpowiedniej jakości produkcji, a także tych, które zamierzają uruchomić własną jednostkę.

Zagadnienia, które poznasz: akredytacja, Polskie Centrum Akredytacji, laboratoria badawcze, laboratoria wzorcujące, wzorcowanie, normy, audyt

Język: Kurs w języku polskim

Czas trwania: Realizacja kursu zajmuje około 2 godzin

Trener:  dr inż. Danuta Owczarek, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej