Kursy z obszaru Przemysłowy Internet Rzeczy

Przemysłowy Internet Rzeczy - wprowadzenie

Cel kursu:  Kurs dotyczy zagadnień związanych z budową, sposobem komunikacji oraz działaniem systemów Internetu Rzeczy. Obejmuje również zagadnienia związane z zastosowaniem systemów Internetu Rzeczy w Przemyśle 4.0.

Celem kursu jest przekazanie uczestnikowi wiedzy pozwalającej na identyfikację obszarów zastosowań Internetu Rzeczy, które mogą usprawnić procesy i rozwiązać problemy występujące w przedsiębiorstwie. Uczestnik będzie miał wiedzę umożliwiającą mu określenie podstawowej architektury systemu Internetu Rzeczy dla przedsiębiorstwa oraz dobór metod komunikacji pomiędzy elementami systemu odpowiednio do jego specyfiki.

Zagadnienia, które poznasz: Internet Rzeczy, Edge Computing, protokoły komunikacyjne

Język: Kurs w języku polskim

Czas trwania: Realizacja kursu zajmuje około 2 godziny

Trener: dr hab. inż. Tomasz Szydło (Akademia Górniczo-Hutnicza)