Kursy z obszaru technologii przyrostowych

Druk 3D - poziom zaawansowany

Cel kursu: Kurs ten ma na celu zwrócić uwagę na ograniczenie technologii addytywnych, a co za tym idzie konieczność świadomego projektowania zorientowanego na technologie przyrostowe. Dodatkowo otrzymają Państwo bardzo przydatną w praktyce wiedzę na temat możliwości pozyskiwania modeli cyfrowych na bazie modeli rzeczywistych (digitalizacja) oraz sposoby późniejszej ich modyfikacji.   

Zagadnienia, które poznasz: technologie przyrostowe, druk 3D, ograniczenia metod przyrostowych,  skanowanie, chmura punktów, modyfikacja STL

Język: Kurs w języku polskim

Czas trwania: Realizacja kursu zajmuje około 2 godziny

Trener:  dr inż. Marcin Grabowski, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej

Druk 3D – poziom podstawowy

Cel kursu: Kurs ten ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami wytwarzania przyrostowego oraz omówienie możliwości ich wykorzystania w różnych branżach przemysłu.

Zagadnienia, które poznasz: technologie addytywne, technologie konwencjonalne, format STL, projektowanie CAD, postprocessing, metoda FDM, metoda SLA, metoda SLS

Język: Kurs w języku polskim

Czas trwania: Realizacja kursu zajmuje około 2 godziny

Trener:  dr inż. Marcin Grabowski, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej