Kursy z obszaru Cyberbezpieczeństwo

Anty-OSINT - bezpieczeństwo informacyjne firmy i pracownika w cyberprzestrzeni

Cel kursu:  Celem kursu jest podniesienie świadomości i wiedzy uczestników kursu w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego firmy i pracowników. Finalnie kursant otrzyma sprecyzowane zasady postępowania, które jeżeli będą przestrzegane, w znacznym stopniu podniosą bezpieczeństwo informacji. Zasady te zostały opracowane i zaprezentowane oddzielnie dla pracownika i oddzielnie dla firmy.

Zagadnienia, które poznasz: bezpieczeństwo informacyjne, wywiad, kontrwywiad, OSINT, AntyOSINT, informacja, dezinformacja, cyberprzestrzeń

Język: Kurs w języku polskim

Czas trwania: Realizacja kursu zajmuje około 2 godziny

Trenerzy: 

dr Krzysztof Krassowski (Akademia Górniczo-Hutnicza)

dr hab. inż. Paweł Chodak (Akademia Górniczo-Hutnicza)