Kursy z obszaru Cyberbezpieczeństwo

Anty-OSINT - bezpieczeństwo informacyjne firmy i pracownika w cyberprzestrzeni

Cel kursu:  Celem kursu jest podniesienie świadomości i wiedzy uczestników kursu w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego firmy i pracowników. Finalnie kursant otrzyma sprecyzowane zasady postępowania, które jeżeli będą przestrzegane, w znacznym stopniu podniosą bezpieczeństwo informacji. Zasady te zostały opracowane i zaprezentowane oddzielnie dla pracownika i oddzielnie dla firmy.

Zagadnienia, które poznasz: bezpieczeństwo informacyjne, wywiad, kontrwywiad, OSINT, AntyOSINT, informacja, dezinformacja, cyberprzestrzeń

Język: Kurs w języku polskim

Czas trwania: Realizacja kursu zajmuje około 2 godziny

Trenerzy: 

dr Krzysztof Krassowski (Akademia Górniczo-Hutnicza)

dr hab. inż. Paweł Chodak (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Cyberbezpieczeństwo Przemysłu 4.0 – nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem

Cel kursu: Celem kursu jest wprowadzenie do tematyki cyberbezpieczeństwa w kontekście technologii i procesów używanych w Przemyśle 4.0. Dzięki kursowi uczestnik pozna nowe podejście do tematu ochrony instalacji przemysłowych, Internetu Rzeczy, Smart Manufactoring oraz budowania odpornych systemów bezpieczeństwa informacji. Kurs przeznaczony jest dla managerów średniego oraz wysokiego szczebla oraz kadry zarządzającej pracującej w firmach przemysłowych. Nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa, kurs ma charakter podstawowy.

Zagadnienia, które poznasz: cyberbezpieczeństwo Przemysłu 4, ataki na instalacje IT/OT, system cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie przemysłowym, narzędzia do obrony przed cyberatakami, rodzaje cyberataków

Język: Kurs w języku polskim

Czas trwania: Realizacja kursu zajmuje około 2 godzin

Trener:  Marek Ostafil, Łukasz Gawron (Instytut Kościuszki)