Kurs z obszaru Metrologia optyczna

Metrologia współrzędnościowa jako wsparcie produkcji

Cel kursu:  Kurs ten ma na celu zapoznanie uczestnika z podstawowymi pojęciami związanymi z metrologią współrzędnościową.

Zagadnienia, które poznasz: metrologia współrzędnościowa, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, skaning, systemy optyczne, optomechatronika, fotogrametria, triangulacja laserowa, laserowe systemy nadążne

Język: Kurs w języku polskim

Czas trwania: Realizacja kursu zajmuje około 2 godziny

Trener: dr inż. Ksenia Ostrowska (Politechnika Krakowska)