Kurs wprowadzający do Przemysłu 4.0

Podczas kursu dowiesz się, jak prawidłowo brzmi definicja przemysłu 4.0, jakie technologie wchodzą w zakres przemysłu 4.0 oraz jak stosować je w praktyce. Poznasz informacje na temat twarzy biznesowej czwartej rewolucji biznesowej. W drugiej części szkolenia będzie mowa o pryncypiach przemysłu 4.0, które definiują, w jaki sposób poszczególne technologie wraz ze zmianą organizacji przedsiębiorstwa powinny być wdrażane, aby przedsiębiorstwo inwestujące w transformację cyfrową odniosło sukces.
Czas trwania: Realizacja kursu zajmuje około 3 godziny
Język: Kurs w języku polskim
Autor: Arkadiusz Rodak
W firmie ASTOR odpowiedzialny za consulting związany z wdrażaniem inicjatyw Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Prowadził warsztaty z budowy map drogowych dla inicjatyw Przemysłu 4.0 m.in. w firmach: Volkswagen Poznań, GKN Driveline, Wika Polska. Ponadto od 7 lat manager produktu ds. oprogramowania przemysłowego Wonderware oraz koordynator ds. systemów zarządzania i realizacji produkcji MES oraz systemów workflow. Autor wielu artykułów w prasie branżowej poświęconych trendom w zakresie cyfryzacji produkcji oraz technologiom Przemysłu 4.0. Absolwent kierunków Automatyka i Robotyka oraz Zarządzanie Projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wprowadzenie do Przemysłu 4.0

Podczas kursu dowiesz się, jak prawidłowo brzmi definicja przemysłu 4.0, jakie technologie wchodzą w zakres przemysłu 4.0 oraz jak stosować je w praktyce. Poznasz informacje na temat biznesowej „twarzy” czwartej rewolucji biznesowej. W drugiej części szkolenia będzie mowa o pryncypiach przemysłu 4.0, które definiują, w jaki sposób poszczególne technologie wraz ze zmianą organizacji przedsiębiorstwa powinny być wdrażane, aby przedsiębiorstwo inwestujące w transformację cyfrową odniosło sukces.

Kurs został przygotowany przez firmę ASTOR.