Elmodis

elmodis logo

Elmodis działa w obszarze Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things) oraz zaawansowanych metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w zastosowaniach przemysłowych. Dostarcza użytkownikowi istotnych informacji o stanie i pracy maszyny lub całej linii technologicznej, co pozwala na uniknięcie awarii, nieplanowanych przestojów oraz poprawę bezpieczeństwa i obniżenie kosztów produkcji. Celem Elmodis od początków działalności było […]

Ambientia Group

Opis firmy: Usługi Ambientia Group obejmują projektowanie architektury przemysłowej, wdrażanie techniczne, aż po monitorowanie i elastyczne rozwiązania chmurowe dla rozwiązań przemysłowych, usługowych i handlowych. Nasza wiedza obejmuje rozwiązania z zakresu danych, sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy (IoT). Rozwiązanie: Nasza oferta IIoT obejmuje najnowocześniejsze inteligentne rozwiązanie do monitorowania stanu dowolnego przemysłowego silnika elektrycznego lub pompy. Wykorzystuje […]

Unikie

Opis firmy: Unikie to ponad 400 specjalistów od oprogramowania, koncentrujących się na rozwiązaniach w czasie rzeczywistym w obszarach Przemysłu 4.0, pojazdów autonomicznych i telekomunikacji. Unikie jest partnerem R&D dla firm międzynarodowych. Rozwiązanie: Platformy do kontroli i optymalizacji procesów w czasie rzeczywistym. Wszystkie opierają się na AI Vision, platformie widzenia maszynowego i uczenia się. Wśród produktów […]

Wapice

Opis firmy: Wapice oferuje partnerstwo technologiczne i usługi cyfrowe z naciskiem na internet rzeczy i sztuczną inteligencję dla branży przemysłowej na całym świecie. Posiada jeden z największych zespołów eksperckich w obszarze AI w Finlandii. Wapice jest laureatem nagrody National Entrepreneur of the Year w Finlandii oraz zdobywcą nagrody Global Application Innovation Award firmy Microsoft. Rozwiązanie: […]

Process Genius

Opis firmy: Process Genius posiada zaawansowane kompetencje w dziedzinie wizualizacji 3D w sferze przemysłowej. Projektuje najnowocześniejsze aplikacje 3D Digital Twin, które dają klientom pełną świadomość sytuacyjną w ich fabryce. Rozwiązanie: Aplikacje 3D Digital Twin zbierają informacje m.in. o działających w tle systemach zakładu przemysłowego lub biurowca w uporządkowanej i łatwej do zrozumienia wizualizowanej formie. Aplikacje […]

Prosys OPC

Opis firmy: Jesteśmy ekspertami w dziedzinie protokołu OPC UA (OPC Unified Architecture). Zapewniamy naszym klientom łatwy sposób integracji systemów operacyjnych z informatycznymi. Rozwiązanie: Podstawą naszej działalności jest technologia umożliwiająca łatwą i bezpieczną integrację danych z maszyn oraz urządzeń z systemami informatycznymi. Nasz produkt jest dostarczany w ramach licencji lub gotowego rozwiązania na jej bazie. Przewaga […]

Quuppa

Opis firmy: Quuppa jest wiodącym dostawcą technologii dla systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) oraz systemów pozycjonowania wewnątrz budynków (IPS). Rozwiązanie: Quuppa Intelligent Locating System™ jest platformą technologiczną dla usług opartych na lokalizacji i aplikacji do pozycjonowania wewnątrz budynków. Platforma Real-Time Locating System (RTLS), tj. systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym, daje pełny wgląd w każdy […]

Delta Cygni Labs

Opis firmy: Oferta firmy Delta Cygni Labs pozwala dzielić się wiedzą w dowolnym miejscu na Ziemi, co wspiera rozwiązywanie złożonych problemów branży produkcyjnej. Rozwiązanie: POINTR w bezpieczny sposób wspomaga łączenie kompetencji i współpracę zespołu oferując rozwiązania z zakresu: rzeczywistości rozszerzonej (AR), bezpiecznych protokołów komunikacyjnych, usług w chmurze działających we wszystkich sieciach, współpracy ze starymi i […]

VersaBox

Kompleksowa platforma intralogistyczna oparta na autonomicznych robotach mobilnych, zapewniającą automatyzację procesów transportu wewnętrznego na potrzeby zarządzania produkcją i magazynem. Platforma pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych i osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych – krótki czas zwrotu z inwestycji (12-24 miesiące).

TruBlu

Rozwiązanie, które zbiera, przesyła i przetwarza dane pomiarowe z rozproszonych urządzeń pobierających oraz wytwarzających energię elektryczną, a także zdalnie zarządza w czasie rzeczywistym rozproszoną infrastrukturą energetyczną. Umożliwia bilansowanie energii, monitorowanie pomiarów i sygnalizowanie odchyleń od normy i stanów alarmowych. Dzięki temu pomaga optymalizować koszty wytwarzania, zakupu i wykorzystania energii.

TakeTask

Aplikacja mobilna do przydzielania, wykonywania i weryfikacji zadań na dużą skalę w wielu lokalizacjach jednocześnie. Aplikacja wspiera zarządzanie zadaniami i ujednolicenie narzędzi pracy czy komunikacji, a także ustalenie priorytetów. Dzięki temu pomaga optymalizować bardzo szeroki zakres zadań i procesów.

Surveily

Rozwiązanie oparte o technologię wizji komputerowej i sztucznej inteligencji, służące do poprawy standardów bezpieczeństwa w przemyśle produkcyjnym, poprzez automatyzację nadzoru nad procedurami. System działa w obiegu zamkniętym, gdzie kamery obserwują otoczenie, a sztuczna inteligencja na podstawie analizy w czasie rzeczywistym podejmuje decyzje, powiadamia zainteresowanych i wykonuje zaprogramowane działania.

SKY ENGINE

Rozwiązania oparte o technologię sztucznej inteligencji i widzenia komputerowego oraz platformę do budowy tych rozwiązań dla takich branż, jak telekomunikacja, energetyka, przemysł paliwowy, wytwórczy czy produkcja maszyn, oraz rolnictwo i robotyka. Pozwalają na obniżenie kosztów operacyjnych (np. wykrywania defektów w materiałach) czy zmniejszenie kosztów zasobów ludzkich.

SGPR.TECH

Georadar spektralny nowej generacji (SGPR) pozwala na najdokładniejsze odwzorowanie struktur podziemnych niezbędnych w branży np. surowców mineralnych czy budownictwa. Rozwiązania umożliwiające automatyzację i podejmowanie decyzji w oparciu o precyzyjne informacje o podpowierzchni.

S2Innovation

S2Energy to system (oprogramowanie + inteligentne liczniki) wspierający efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej w przedsiębiorstwach i redukcję kosztów zużycia o średnio 10-15% rocznie. System umożliwia identyfikację najbardziej energochłonnych obszarów i procesów w firmie, alarmowanie o nieprawidłowościach (przekroczenie mocy czynnej, oddawanie mocy biernej, nadzwyczajne zużycie), a także wspiera planowanie i ocenę efektów projektów optymalizacyjnych.

ReliaSol

Rozwiązanie do predykcyjnej i preskrypcyjnej konserwacji, które pozwala znacząco obniżyć koszty utrzymania produkcji przy jednoczesnym wzroście zysków i poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. RSIMS zapewnia holistyczny monitoring maszyn dowolnego typu i integrację wielu źródeł danych. Platforma bazuje na technologii AI, a jej instalacja wymaga jedynie dostępu do danych – bez dodatkowego sprzętu czy przerw w procesach produkcyjnych. […]

RapidLab.io

Rozwiązania z zakresu internet of things & software development – urządzenia i sensory do automatyzacji kontroli jakości, wykrywania i liczenia osób, monitorowania maszyn i analityki predykcyjnej. Pozwalają na zwiększenie rentowności biznesu, optymalizację wykorzystania zasobów, poprawienie bezpieczeństwa pracowników i klientów.

Random Forest

Opracowane modele sztucznej inteligencji, które wspierają przetwarzanie dużych ilości obszernych i nieustrukturyzowanych materiałów tekstowych (tj. raporty, umowy, akty prawne, artykuły). Zastosowana technologia, a przede wszystkim wyszukiwarki kontekstowe, pozwalają na automatyczne znajdowanie danych – zarówno szczegółowych (daty, kwoty, dane osobowe), jak i dłuższych fragmentów (opisy, klauzule, wnioski), a także podobieństw między zapisami czy kompletności uzupełnionych dokumentów.

QXcontrol

Rozwiązanie QXcontrol wspiera kontrolowanie jakości powstającego wyrobu na każdym etapie procesu produkcyjnego. Dzięki trójwarstwowej architekturze może być wykorzystywane w celu automatyzacji gromadzenia danych, ich wizualizacji oraz w analizie i wczesnym ostrzeganiu. Dzięki temu zapobiega powstawaniu błędów, marnowaniu surowców, czasu i pieniędzy.

Proxigroup

Rozwiązania do automatycznej identyfikacji aktywów – śledzenia, lokalizacji, monitoringu i rozwiązywania problemu braku widoczności produktów w łańcuchu dostaw. Przesyłanie danych jest synchronizowane, eliminuje błędy ludzkie i umożliwia szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji w oparciu o dane w czasie rzeczywistym. Wspiera proces wdrażania i utrzymania przemysłowego systemu IoT.

Optimo Light

Inteligentny system oświetlenia budynków i autorskie rozwiązanie zdalnego pomiaru natężenia oświetlenia wyrażonego w luxach. Dzięki automatycznej regulacji mocy i wykorzystaniu światła dziennego, zapewnia nawet 70% oszczędność w porównaniu z powszechną technologią LED. Rozwiązanie typu smart, pozwala na gromadzenie danych i wykorzystanie ich do optymalizacji.

Optimatik

optimatik logo

System dla zakładów przemysłowych oraz centrum logistycznych, pozwalający na kompleksowe zarządzanie i optymalizację procesów intralogistycznych. Pozwala na jednoczesne pobieranie w trybie rzeczywistym szeregu metryk efektywnościowych (np. położenie, wykonywane zadanie) na temat funkcjonowania wózków widłowych oraz robotów typu AGV. Zebrane dane, a także integracja z wewnętrznymi systemami typu WMS czy SAP, pozwalają na generowanie oszczędności.

KSM Vision

Inteligentne, zautomatyzowane systemy kontroli jakości dla przemysłu, oparte na autorskich sieciach neuronowych i układach optycznych. Dzięki wysokiej precyzji, systemy optymalizują procesy i eliminują błędy w rozmaitych branżach m.in. przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym czy budowlanym.

Indoorway

Sensory oraz oprogramowanie, które mierzy w czasie rzeczywistym i z dokładnością poniżej jednego metra lokalizację wózków, pracowników, narzędzi oraz produkcji w toku. Indoorway przekształca zebrane dane we wskaźniki operacyjne oraz notyfikacje na żywo, dzięki czemu można wykryć nieefektywności w procesach produkcji i logistyki wewnętrznej, zredukować czas nieplanowanych przestojów oraz poprawić wydajność pracowników.

IndoorNavi

Autorski system do optymalizacji procesu produkcyjnego i logistycznego, oparty m.in. o tagi (dla pojazdów, pracowników) czy tzw. anchory. Rozwiązania oparte o gromadzenie i analizę danych w czasie rzeczywistym, pozwalające obniżyć koszty obsługi procesu, skrócić czas operacji logistycznych oraz podwyższyć bezpieczeństwo pracowników na terenie zakładu.

FitMech

Przemysłowa platforma IoT, która daje możliwość szybkiego i samodzielnego uruchomienia pomiarów analizy wydajności i efektywności produkcji. Dzięki nieinwazyjnym czujnikom wibracji, umożliwia pozyskanie danych z każdej maszyn bez względu na wiek i stopień automatyzacji. Rozwiązanie szczególnie polecane dla konsultantów i działów lean.

Expansio Software House

Narzędzie do przetwarzania języka naturalnego, które automatycznie pozyskuje wiedzę z dużych zbiorów danych, rzędu setek lub tysięcy dokumentów firmowych (np. regulaminów, procedur, umów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji oprogramowania). Big Data Chatbot wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do zrozumienia intencji użytkownika.

ExMetrix

Platforma do modelowania i prognozowania procesów gospodarczych, rynkowych i demograficznych oraz optymalizowania procesów produkcyjnych. Umożliwia czytanie informacji zawartych w bazach danych. Poprzez analizę dużych zbiorów danych, firmy mogą optymalizować procesy produkcyjne oraz prognozować ceny i wielkość sprzedaży. To rozwiązanie skraca prace analityczne i generuje mniej błędów w analizie.

Energy Logserver

Innowacyjne rozwiązanie pozwalające na centralizację zdarzeń z systemów IT oraz OT. Pozwala na natychmiastowy przegląd, analizę i korelację danych. System kompleksowo informuje o danych dotyczących bezpieczeństwa oraz wydajności środowiska informatycznego, które wykorzystuje łączenie danych pochodzących z różnych źródeł systemowych.

Edward.ai

Aplikacja mobilna, która uwalnia czas sprzedawców poświęcony na ręczne wprowadzanie danych, notowanie i sprawdzanie informacji o relacjach z klientami. Edward asystuje w aktywnym kontakcie z klientem, wspierając pakietem narzędzi lepszą organizację pracy, automatyzuje dodawanie kontaktów z wizytówek, tworzenie zadań i przypomnień po rozmowie. Dla menedżera dostępny jest przejrzysty panel, w którym może zarządzać zespołem i […]

Dronehub

Rozwiązania typu drone-in-a-box, na które sklada się dron, stacja dokująca oraz oprogramowanie. Przeznaczone do monitoringu, inspekcji i pomiarów w przemyśle oraz dla publicznych służb ratowniczych i bezpieczeństwa. Pozwalają na szybkie i efektywnie zbieranie danych dotyczących np. infrastruktury krytycznej. Możliwość skorzystania z oferty 3w1 – systemu do monitorowania, modułu cargo i mobilnej infrastruktury naziemnej.

Digital Engineering Solutions

Rozwiązanie do inspekcji i monitoringu infrastuktury (hale, mosty, wieże itd.) przy wykorzystaniu technologii mobilnych, analizy obrazu i cyfrowych modeli konstrukcji. Pozwala na obniżenie kosztów zarządzania infrastrukturą i zwiększenie jej bezpieczeństwa, a także uproszczenie i przyspieszenie wykonywania samej inspekcji.

diCELLa

Zaawansowane algorytmy do analizy zdjęć mikroskopowych i zdjęć medycznych, które mogą zwiększyć efektywność pracy lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Dodatkowo, webowa aplikacja eCRF skierowana dla ośrodków badawczych, realizujących niekomercyjne badania kliniczne, pozwala na prowadzenie oraz zarządzanie badaniami klinicznymi w formie elektronicznej.

cthings.co

Rozwiązania IoT, wykorzystujące technologię 5G w obszarze Przemysłu 4.0. Integracja systemów z użyciem autorskiego systemu intelliventory, na który składają się: przemysłowe urządzenia 5G, system operacyjny do przetwarzania danych na krawędzi sieci oraz modularna Platforma IoT. Dzięki tym rozwiązaniom, usprawniane są procesy produkcyjne i logistyczne oraz przetwarzanie danych w celu zmniejszenia kosztów OT, zwiększenia bezpieczeństwa i […]

DBR77 Platforma robotów

Marketplace, czyli internetowy rynek, którego celem jest połączenie firm produkcyjnych wymagających robotyzacji i automatyzacji (Inwestorów) z podmiotami, które dostarczają i integrują systemy robotyczne (Integratorami). Celem platformy jest pozyskanie od Inwestora kompletnej wiedzy na temat jego potrzeb bądź oczekiwań (opis wyzwania technologicznego), oraz pozyskania od Integratorów opisu pomysłów na rozwiązanie (koncepcje technologiczne) stawianych przed nimi wyzwań. […]

Broomee Technologies

System do monitorowania maszyn przemysłowych oraz analizy danych z nich pozyskiwanych. Rozwiązanie umożliwia tworzenie analiz i generowanie raportów, monitorowanie produkcji czy zatrzymań, jak i śledzenie kluczowych wskaźników wydajności. Pomaga „trzymać rękę na pulsie” dzięki funkcjom: Alerty i Notyfikacje. System oparty jest o chmurę Mindsphere.

Augmented Vision

Cyfrowe instrukcje, które eliminują potrzebę papierowych manuali. Pracownik skanuje telefonem/ tabletem lub okularami AR urządzenie i widzi bezpośrednio na nim krok po kroku wskazówki instalacji, obsługi czy naprawy, a także status podłączenia i gotowości do pracy maszyny.

AMAGE Systems

Zestaw oprogramowania wspierającego digitalizację procesów budowlanych oraz zarządzania zakładami produkcyjnymi. Rozwiązanie w formie systemów web, mobilnych i agregatorów danych dla procesów budowlanych: controllingu finansowego, zamówień, dostaw i zwrotów, nadzoru nad montażami, magazynami. Po rozpoczęciu eksploatacji zakładu obejmuje procesy utrzymania ruchu, planowania i realizacji produkcji. Integruje dane z zewnętrznych systemów w spójną platformę. Ułatwia to koordynację […]

Airly

Innowacyjny system monitorowania jakości powietrza. Popularny jako usługa dla miast, ale także dostępna w ofercie dla przemysłu z dopasowanymi do jego potrzeb czujnikami. System składa się z czujników jakości powietrze, API, platformy internetowej, aplikacji mobilnej dostępnej na systemy Android, iOS i Huawei. Autorski, oparty na algorytmie sztucznej inteligencji system prognozy zanieczyszczeń na kolejne 24 godziny, […]

ai2device

Analiza obrazów z dedykowanych urządzeń do kontroli wizyjnej z wykorzystaniem najnowszych algorytmów z uczenia maszynowego, a przede wszystkim głębokich sieci neuronowych. Urządzenia cechują się wysoką jakością wykonania, możliwością pracy w trudnych warunkach oraz dużą dokładnością. Skracają czas wykonywania analiz, redukują koszty. Możliwość integracji z systemami LIMS oraz tworzenie zaawansowanych modułów statystycznych.

AI FORCE 1

Oprogramowanie, które pozwala firmom produkcyjnym uporządkować bazę wiedzy i eliminować często zadawane pytania, zwłaszcza ze strony nowych pracowników. Rozwiązanie automatyzuje kontakt z pracownikiem wewnętrznym, przypomina o zadaniach, uzupełnia formularze internetowe, umawia spotkania. Jest dostępne poprzez VoIP oraz klasyczny widget w stronie www.

IC Solutions

Łatwy w implementacji system, wykorzystujący różne typy urządzeń elektronicznych do digitalizacji dokumentacji w obszarze sprzedaży, kontroli jakości produkcji, sporządzania raportów, a także w obszarze zatrudnienia oraz logistyki i magazynowania. Umożliwia zachowanie ważności prawnej tworzonej dokumentacji w formie cyfrowej.

Addepto

Rozwiązania z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji i Big Data, które wspierają automatyzację i optymalizację procesów w globalnych przedsiębiorstwach. Wdrażane algorytmy i systemy wspierają firmy w ich codziennych zadaniach: optymalizują koszty, uzupełniają procesy biznesowe.